میزبانی ایمیل خارج از کشور
بهترین پیشنهاد برای ایمیل های سازمانی شما
 • Product 1

  میزبانی ایمیل پایه

  • 500MB

   20 اکانت

   ترافیک ماهیانه 2G

   جلوگیری از بلک لیست شدن IP سرور

   AntiSpam Filters

   دسترسی به ایمیل ها از طریق
   outlook

   پشتیبانی 24 ساعته
  فقط
  ت250,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  میزبانی ایمیل پایه پلاس

  • 1000MB

   40 اکانت

   ترافیک ماهیانه 4G

   جلوگیری از بلک لیست شدن IP سرور

   AntiSpam Filters

   دسترسی به ایمیل ها از طریق
   outlook

   پشتیبانی 24 ساعته
  فقط
  ت500,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  میزبانی ایمیل پیشرفته

  • 2000MB

   70 اکانت

   ترافیک ماهیانه 20G

   جلوگیری از بلک لیست شدن IP سرور

   AntiSpam Filters

   دسترسی به ایمیل ها از طریق
   outlook

   پشتیبانی 24 ساعته
  فقط
  ت950,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  میزبانی ایمیل اختصاصی

  • 5000MB

   100اکانت

   ترافیک ماهیانه 50G

   جلوگیری از بلک لیست شدن IP سرور

   AntiSpam Filters

   دسترسی به ایمیل ها از طریق
   outlook

   پشتیبانی 24 ساعته
  فقط
  ت2,150,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  میزبانی ایمیل مراکز حساس

  • سرور اختصاصی

   پشتیبانی 24 ساعته

   سرور آلمان

   بک آپ روزانه

   آی پی اختصاصی

   SSL

   مانیتورینگ 24 ساعته


  فقط
  ت6,500,000/سالیانه
  سفارش دهید