نیروی آی تی
 • Product 1

  آی تی 1

  • 1 نیروی آی تی

   4 ساعت حضوری در ماه

   پشتیبانی از راه دور 15 ساعت در ماه

   ارتباط مستقیم
  Only
  ت350,000/mo
  Order Now
 • Product 2

  آی تی 2

  • 1 نیروی آی تی

   8 ساعت حضوری در ماه

   پشتیبانی از راه دور 30 ساعت در ماه

   ارتباط مستقیم
  Only
  ت650,000/mo
  Order Now
 • Product 3

  آی تی 3

  • 1 نیروی آی تی

   16 ساعت حضوری در ماه

   پشتیبانی از راه دور نامحدود

   ارتباط مستقیم
  Only
  ت1,200,000/mo
  Order Now
 • Product 4

  آی تی 4

  • 1 نیروی آی تی

   30ساعت حضوری در ماه

   پشتیبانی از راه دور نامحدود

   ارتباط مستقیم

   امکان ماموریت شهرستان (طبق شرایط مشخص شده )
  Only
  ت1,700,000/mo
  Order Now
 • Product 5

  آی تی 5

  • 2 نیروی آی تی هم زمان

   60ساعت حضوری در ماه

   پشتیبانی از راه دور نامحدود

   ارتباط مستقیم

   امکان ماموریت شهرستان (طبق شرایط مشخص شده )

   مناسب جهت شرکت های بزرگ
  Only
  ت2,500,000/mo
  Order Now